Hợp tác kinh doanh SMS
Các giải pháp Hợp tác kinh doanh SMS
Hợp tác kinh doanh SMS tại thị trường Việt Nam với hơn 1000 đại lý và tổ chức kinh doanh kết hợp cùng Fibo SMS
Dịch vụ SMS MO bình chọn thuê lên các đầu số cho các chương trình truyền hình trực tiếp, các cuộc thi bình chọn... với số lượng lớn hoặc theo yêu cầu, thời gian thực hiện có thể trong 5phut hoặc liên tục